Chơi cá cảnh

[Cá Garibaldi] là một loài cá biển có màu da cam sáng rất nổi bật. Chúng là loài cá khá hung hăng và sống theo kiểu phân chia lãnh thổ - Chơi cá cảnh